top of page

Everybody Pilates respects your privacy.

Privacy: Service

Privacy and cookie policy

Any personal information you provide to us including and similar to your name, address, telephone number and e-mail address will not be released, sold, or rented to any entities or individuals outside of Everybody Pilates.

Cookies

A "cookie" is a small data text file that is placed in your browser and allows Everybody Pilates to recognize you each time you visit this site (customisation and analytics). Cookies themselves do not contain any personal information, and Everybody Pilates does not use cookies to collect personal information. 3rd party content providers such as newsfeeds may also use cookies.

Credit card details

We use Paysafe Pay to collect/process transaction information’ and provide link to our security policy at Paysafe Pay privacy policy

External Sites

Everybody Pilates is not responsible for the content of external internet sites. You are advised to read the privacy policy of external sites before disclosing any personal information. We use Streaming Provider for our video content please find website privacy policy here

We use Mindbody for all timetabling and bookings of lessons and classes please find website privacy policy here

Remember The Risks Whenever You Use The Internet

While we do our best to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information that you transmit to Everybody Pilates and you are solely responsible for maintaining the secrecy of any passwords or other account information. In addition other Internet sites or services that may be accessible through Everybody Pilates have separate data and privacy practices independent of us, and therefore we disclaim any responsibility or liability for their policies or actions.

Please contact those vendors and others directly if you have any questions about their privacy policies.

For any other information email maastricht@everybodypilates.nl

Privacy- en cookiebeleid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, inclusief en vergelijkbaar met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, wordt niet vrijgegeven, verkocht of verhuurd aan entiteiten of personen buiten Everybody Pilates.

Cookies 

Een "cookie" is een klein gegevenstekstbestand dat in uw browser wordt geplaatst en waarmee Everybody Pilates u kan herkennen telkens wanneer u deze site bezoekt (maatwerk en analyse). Cookies zelf bevatten geen persoonlijke informatie en Everybody Pilates gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen. Contentleveranciers van derden, zoals newsfeeds, kunnen ook cookies gebruiken.

Creditcard details

We gebruiken Paysafe Pay om transactiegegevens te verzamelen / verwerken 'en bieden een link naar ons beveiligingsbeleid bij het privacybeleid van Paysafe Pay (Paysafe Pay privacy policy)

Externe Sites

Everybody Pilates is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid van externe sites te lezen voordat u persoonlijke gegevens vrijgeeft. Wij gebruiken Streaming Provider voor onze video-inhoud vindt u hier het privacybeleid van de website (website privacy policy here)

We gebruiken Mindbody voor alle roosters en boekingen van lessen en lessen. Hier vindt u het privacybeleid van de website Onthoud de risico's wanneer u internet gebruikt Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar Everybody Pilates verzendt niet garanderen en bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden of andere accountinformatie. Daarnaast hebben andere internetsites of -services die mogelijk toegankelijk zijn via Everybody Pilates, afzonderlijke gegevens- en privacypraktijken onafhankelijk van ons, en daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor hun beleid of acties.

Neem rechtstreeks contact op met die verkopers en anderen als u vragen hebt over hun privacybeleid. Voor andere informatie e-mail maastricht@everybodypilates.nl

bottom of page